Jak na vyhlášení osobního bankrotu obou manželů

Reseni

Pětiletá cesta neprověřeným terénem se stává jedinou šancí zadlužených spoluobčanů, co se utopili ve své vlastní dluhové pasti. Řešení v podobě osobního bankrotu je bezesporu účinným nástrojem, kterého lze v krajní situaci využít. Stačí splnit podmínky, podat žádost a celkově se tak tíživého břemene zbavit. Osobního bankrotu mohou využít i manželé a pokusit se tak vyřešit svou tíživou situaci společně.

V tomto článku se tedy podíváme, za jakých podmínek je to výhodné a kdy je naopak lepší, když osobní bankrot vyhlásí pouze jeden z nich.

Jaká jsou pravidla oddlužení

Osobní bankrot pro jednotlivce se svými pravidly a zákonitostmi nikterak neliší od podaného návrhu na osobní bankrot manželi. Základním pravidlem je mít minimálně dva závazky, které nejsou dlouhodobě schopni splácet. Osobní bankrot je pak soudně povolen jen za předpokladu, že jsou žadatelé schopni do pěti let splatit minimálně 30 % z celkové dlužné částky. Do celkové dlužné částky se pak započítávají veškeré dluhy bez ohledu, kdy se staly součástí vašich životů.

Kdy se to manželům vyplatí?

Vyhlásit manželský osobní bankrot se vyplatí za předpokladu, že má dvojice společné dluhy a nesplacené závazky vůči svým věřitelům. Vychází to z logického hlediska neefektivnosti celého počínání. Individualita by v takové situaci nic nevyřešila. Jeden z manželů by se sice oprostil od stíhání exekutorskými společnostmi a měl by nad sebou ochrannou lhůtu, ovšem druhý v páru by zůstal za stejný dluh i nadále postižitelný a tím by vystavil společný majetek do velkého nebezpečí. Navíc by se věřitelé mohli dožadovat splacení dluhu až ve výši 70 %.

Kdy se vyplatí vyhlásit individuální osobní bankrot

Individuální varianta osobního bankrotu je vhodná, když má dluhy jen jeden z manželů a do svazku s nimi vstoupil. Jakmile totiž na úvěrové smlouvě nefiguruje podpis druhého z manželů, nemůže proti němu žádný exekutor nic zahajovat.

Proč nevstupovat každý sám?

Jaká možnost je pak tou nejlepší, pokud naproti sobě sedí společně zadlužení manželé? Pokud vstoupí do individuálního oddlužení, musí každý z nich do pěti let splatit minimálně 30 %. Pro rodinný rozpočet to znamená umořit celkově 60 %. Mnohem bezpečnější volbou je společné vyhlášení bankrotu, kdy je povinnost splátky rovna minimální hodnotě 30 %. Zaplatit se dá i více, ale není to už nevyhnutelně povinné.

Společné vyhlášení osobního bankrotu je pak hospodárnější i s ohledem na poplatek za sepsání insolvenčního návrhu. Manželům bude stačit jeden, jsou zde totiž považovány za jedinou osobu.

Napsat komentář